Πρόγραμμα ανοιχτών μαθημάτων Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019