Πρόγραμμα ανοιχτών μαθημάτων Ιουνίου Ιουλίου 2021 (15/06-16/07)